Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2012          

   

      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            28.453.086,00       24.641.707,39        4.462.854,79       22.054.458,22

    GABINETE DO PREFEITO                                       14.195.451,10       12.043.077,83        1.554.595,66        8.861.180,35

    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      5.110.318,40        4.766.762,40          244.893,25        4.195.620,21

    FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS                              0,00                0,00                0,00                0,00

    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            6.111.493,47        4.549.658,23        1.207.507,96        4.493.762,59

    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            25.430.171,81       21.127.349,32        4.186.819,44       19.878.674,37

    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   591.000,00          156.059,70           31.050,70          118.247,27

    SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO                             39.579.739,87       11.642.529,12        1.862.411,89       10.771.889,03

    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                      11.891.591,74       10.724.000,00        3.942.426,60        8.546.160,17

    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            64.929.063,28       46.390.208,68        8.495.863,42       40.378.797,24

    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           52.486.956,12       44.471.761,89        8.170.804,60       36.435.560,34

    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                         66.636.000,00       23.266.016,78        4.619.111,72       22.999.050,43

    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        38.784.503,20       31.280.713,22        5.192.191,83       28.864.519,14

    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                           473.671,90          390.232,43           65.083,36          375.109,45

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  233.813.721,77      166.759.539,25       33.059.920,26      145.086.604,39

    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           215.716.462,54      185.767.872,23       44.113.046,81      163.320.250,09

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                275.221,00          225.331,50          129.310,51          200.195,73

    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             44.240.929,27       39.118.370,42        7.312.609,85       33.497.776,18

    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                          18.946.956,48       16.313.087,61        3.932.215,90       14.236.520,22

    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                              28.722.315,01       23.900.572,80        4.848.105,20       17.118.396,77

    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                      12.742.441,84       10.903.479,19        2.300.842,14       10.764.456,67

    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      501.913,00          302.848,24           74.276,50          292.642,77

    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      230.012,00           66.024,45           59.241,63           66.024,45

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       8.343.122,15        6.852.535,93        1.185.697,80        5.814.109,78

    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                    1.614.720,00        1.614.720,00          516.975,07        1.393.455,07

    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    6.809.735,24        6.182.246,67        1.346.655,76        5.738.201,08

    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       10.470.709,72        7.557.153,50        2.123.960,86        7.377.655,41

    FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT                           4.787.498,96        4.752.809,13        1.230.830,54        3.636.894,29

    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                    5.751.679,98        3.940.487,60          783.325,88        3.458.738,24

    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                      1.454.310,53        1.322.828,67          217.064,57          834.793,09

    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       3.831.801,12        3.226.928,70          534.917,10        3.152.435,79

    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                            1.877.398,00        1.276.766,00           66.197,50        1.019.723,60

    SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO                    9.035.372,56        4.534.930,28          733.134,18        4.035.781,42

    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                          50.000,00           50.000,00                0,00                0,00

    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                    8.825.646,56        7.158.041,92        1.537.417,36        6.200.791,12

    SECR. MUN. EXTRAOR. PROG. ESP. SEMEPE                       1.516.161,46        1.126.419,96          124.139,11        1.121.685,05

    SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS                  218.224.645,59      110.668.456,51       10.887.695,74       31.075.510,71

                                                                                                                                       

      Total .....................                           1.192.455.821,67      839.071.527,55      161.153.195,49      667.415.670,73