Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Novembro a Dezembro de 2011         

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos  Ordinarios  -  Recursos nao Destinados a        434.919.883,73      429.715.875,52       91.517.200,36      398.447.698,65

    Contrapartida

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e            521.167,77          458.889,64                0,00          390.081,54

    Outras Transferencias Educacao

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e          6.764.882,57        6.703.868,69        1.257.998,87        3.560.553,45

    Outras Transferencias

    Recursos do FUNDEB                                         94.363.755,43       94.363.752,14       14.274.961,25       93.726.623,06

    Cota Parte Educacao                                        90.686.290,26       90.685.886,03       34.547.624,63       81.259.498,50

    Recursos do SUS                                            67.406.148,01       52.415.534,80       11.318.535,21       43.758.125,11

    Convenios e Outras Transferencias Educacao                 24.051.751,03       14.566.152,62        3.033.741,90        7.951.349,78

    Convenios e Outras Transferencias                         162.466.657,79       49.043.360,29       10.085.153,51       22.061.338,62

    Operacoes de Credito                                       84.750.159,79       16.912.995,96        2.180.486,35        2.554.397,13

    Transferencias do Salario-Educacao                          3.370.700,00        2.259.240,83          255.617,98        1.272.198,30

    Outras Transferencias do FNDE                               4.456.451,46        4.446.746,76        1.288.643,15        4.420.311,91

    Recursos  do  Fundo Nacional de Assistencia Social          1.917.393,74        1.720.580,99          531.033,45        1.685.642,38

    - FNAS

    Cota-Parte da CIDE                                          1.245.259,00        1.245.137,89                0,00        1.177.655,22

    Recursos de Contribuicao para a Iluminacao Publica         10.374.560,00       10.328.033,93        1.495.371,58       10.328.033,93

    Recursos Provenientes da Legislacao de Transito               399.960,00          353.610,00          344.884,94          352.724,94

    Contribuicao Previdenciaria                                48.670.800,00       28.765.991,70        8.935.970,55       28.637.855,32

    Contribuicao para Assist. a Saude                          29.911.719,25       29.616.394,67        7.283.005,42       29.391.898,40

    Recursos    do   Fundo   Orcamentario   Especial -            644.410,00          103.854,71           30.407,55           47.854,71

    Honorarios de Advogados

    Recursos   do   Fundo  Municipal  dos  Direitos da            412.429,11          397.288,42          189.415,00          347.291,32

    Crianca e do Adolescente

    Recursos  do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal          1.157.130,00          388.944,51            4.638,73          388.944,51

    do Meio Ambiente

                                                                                                                                        

      Total .....................                           1.068.491.508,94      834.492.140,10      188.574.690,43      731.760.076,78