Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2011          

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos  Ordinarios  -  Recursos nao Destinados a        429.451.740,09      361.398.720,39       64.056.432,41      306.930.498,29

    Contrapartida

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e            521.207,77          458.889,64          277.139,10          390.081,54

    Outras Transferencias Educacao

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e          6.767.303,66        6.480.738,25          879.684,39        2.302.554,58

    Outras Transferencias

    Recursos do FUNDEB                                         92.889.195,75       79.522.161,81       16.985.731,82       79.451.661,81

    Cota Parte Educacao                                        90.460.390,26       58.665.544,52        8.508.480,90       46.711.873,87

    Recursos do SUS                                            67.406.148,01       40.723.378,31        9.472.983,70       32.439.589,90

    Convenios e Outras Transferencias Educacao                 24.051.751,03        8.656.886,21        1.160.125,88        4.917.607,88

    Convenios e Outras Transferencias                         162.466.657,79       83.663.488,09        6.372.759,03       11.976.185,11

    Operacoes de Credito                                       84.750.159,79       16.912.995,96          373.910,78          373.910,78

    Transferencias do Salario-Educacao                          3.370.700,00        1.232.437,35          317.915,90        1.016.580,32

    Outras Transferencias do FNDE                               4.333.279,00        3.904.658,73          662.260,43        3.131.668,76

    Recursos  do  Fundo Nacional de Assistencia Social          1.917.393,74        1.562.887,30          277.369,52        1.154.608,93

    - FNAS

    Cota-Parte da CIDE                                          1.245.259,00        1.245.144,24                0,00        1.177.655,22

    Recursos de Contribuicao para a Iluminacao Publica         10.374.560,00       10.374.560,00        4.011.062,29        8.832.662,35

    Recursos Provenientes da Legislacao de Transito               399.960,00          353.610,00                0,00            7.840,00

    Contribuicao Previdenciaria                                48.670.800,00       19.921.309,13        4.031.288,94       19.701.884,77

    Contribuicao para Assist. a Saude                          29.911.719,25       26.613.451,09        4.787.698,33       22.108.892,98

    Recursos    do   Fundo   Orcamentario   Especial -            644.410,00           39.927,16                0,00           17.447,16

    Honorarios de Advogados

    Recursos   do   Fundo  Municipal  dos  Direitos da            412.429,11          297.291,32                0,00          157.876,32

    Crianca e do Adolescente

    Recursos  do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal          1.157.130,00          384.305,78           71.080,78          384.305,78

    do Meio Ambiente

                                                                                                                                        

      Total .....................                           1.061.202.194,25      722.412.385,28      122.245.924,20      543.185.386,35