Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Julho a Agosto de 2011              

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos  Ordinarios  -  Recursos nao Destinados a        403.802.539,96      303.852.882,49       65.374.554,34      242.874.065,88

    Contrapartida

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e            536.646,48          458.889,64                0,00          112.942,44

    Outras Transferencias Educacao

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e          7.582.070,41        6.033.014,52          896.761,14        1.422.870,19

    Outras Transferencias

    Recursos do FUNDEB                                         86.712.268,75       62.536.429,99       19.445.450,90       62.465.929,99

    Cota Parte Educacao                                        85.060.390,26       52.257.464,50        9.933.571,67       38.203.392,97

    Recursos do SUS                                            64.438.105,94       31.070.496,96        8.995.698,08       22.966.606,20

    Convenios e Outras Transferencias Educacao                 24.051.751,03        7.679.076,14        1.645.187,25        3.757.482,00

    Convenios e Outras Transferencias                         162.466.657,79       79.187.909,30        4.190.564,97        5.603.426,08

    Operacoes de Credito                                       84.750.159,79       16.805.654,56                0,00                0,00

    Transferencias do Salario-Educacao                          3.370.700,00        1.986.111,47          585.666,42          698.664,42

    Outras Transferencias do FNDE                               4.333.279,00        3.862.658,73        1.218.810,70        2.469.408,33

    Recursos  do  Fundo Nacional de Assistencia Social          1.158.980,00        1.042.275,20          199.303,46          877.239,41

    - FNAS

    Cota-Parte da CIDE                                          1.245.259,00        1.245.144,24          849.080,53        1.177.655,22

    Recursos de Contribuicao para a Iluminacao Publica         10.374.560,00       10.374.560,00        1.206.978,34        4.821.600,06

    Recursos Provenientes da Legislacao de Transito               399.960,00            7.840,00                0,00            7.840,00

    Contribuicao Previdenciaria                                48.670.800,00       16.020.179,43        4.214.666,89       15.670.595,83

    Contribuicao para Assist. a Saude                          28.619.080,00       24.602.682,44        5.115.550,35       17.321.194,65

    Recursos    do   Fundo   Orcamentario   Especial -            644.410,00           39.927,16            8.000,00           17.447,16

    Honorarios de Advogados

    Recursos   do   Fundo  Municipal  dos  Direitos da            412.429,11          157.876,32          157.876,32          157.876,32

    Crianca e do Adolescente

    Recursos  do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal            763.710,00          343.566,58          106.959,00          313.225,00

    do Meio Ambiente

                                                                                                                                        

      Total .....................                           1.019.393.757,52      619.564.639,67      124.144.680,36      420.939.462,15