Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Maio a Junho de 2011                

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos  Ordinarios  -  Recursos nao Destinados a        391.770.487,98      248.488.229,55       69.764.588,86      177.499.511,54

    Contrapartida

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e            536.646,48          458.889,64                0,00          112.942,44

    Outras Transferencias Educacao

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e          6.969.025,95        3.534.432,16          211.197,58          526.109,05

    Outras Transferencias

    Recursos do FUNDEB                                         85.098.028,75       43.020.479,09       19.685.235,71       43.020.479,09

    Cota Parte Educacao                                        85.060.390,26       44.050.339,73        8.751.115,47       28.269.821,30

    Recursos do SUS                                            63.906.003,08       22.105.943,64        5.434.579,32       13.970.908,12

    Convenios e Outras Transferencias Educacao                 17.918.056,00        7.116.338,94        1.721.894,81        2.112.294,75

    Convenios e Outras Transferencias                         162.466.657,79       26.371.153,32          720.771,00        1.412.861,11

    Operacoes de Credito                                       35.790.159,79        8.561.487,13                0,00                0,00

    Transferencias do Salario-Educacao                          3.370.700,00        1.529.070,98          112.998,00          112.998,00

    Outras Transferencias do FNDE                               4.333.279,00        3.225.593,27          661.809,95        1.250.597,63

    Recursos  do  Fundo Nacional de Assistencia Social          1.158.980,00          972.041,80          527.146,05          677.935,95

    - FNAS

    Cota-Parte da CIDE                                          1.245.259,00        1.245.144,24          328.574,69          328.574,69

    Recursos de Contribuicao para a Iluminacao Publica          9.924.400,00        9.924.400,00        1.210.968,06        3.614.621,72

    Recursos Provenientes da Legislacao de Transito               399.960,00            7.840,00            7.840,00            7.840,00

    Contribuicao Previdenciaria                                48.670.800,00       12.153.111,79        4.429.661,55       11.455.928,94

    Contribuicao para Assist. a Saude                          26.923.080,00       20.857.654,80        5.008.444,91       12.205.644,30

    Recursos    do   Fundo   Orcamentario   Especial -            644.410,00            9.447,16            9.447,16            9.447,16

    Honorarios de Advogados

    Recursos   do   Fundo  Municipal  dos  Direitos da            412.429,11          157.876,32                0,00                0,00

    Crianca e do Adolescente

    Recursos  do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal            763.710,00          229.461,58           29.770,00          206.266,00

    do Meio Ambiente

                                                                                                                                        

      Total .....................                             947.362.463,19      454.018.935,14      118.616.043,12      296.794.781,79