Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Marco a Abril de 2011               

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos  Ordinarios  -  Recursos nao Destinados a        379.555.683,97      189.004.644,89       67.778.390,43      107.734.891,78

    Contrapartida

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e            412.051,00          137.559,84               75,45          112.942,44

    Outras Transferencias Educacao

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e          6.784.383,03          824.317,48           18.246,18          314.911,47

    Outras Transferencias

    Recursos do FUNDEB                                         81.098.028,75       23.335.243,38        7.419.033,62       23.335.243,38

    Cota Parte Educacao                                        82.170.390,26       33.060.497,83       16.304.702,42       19.518.705,83

    Recursos do SUS                                            63.906.003,08       14.698.792,88        6.395.525,24        8.536.328,80

    Convenios e Outras Transferencias Educacao                 17.918.056,00        5.257.528,06          255.069,87          390.399,94

    Convenios e Outras Transferencias                         112.738.007,00        7.864.332,42          648.058,49          692.090,11

    Operacoes de Credito                                       35.790.159,79                0,00                0,00                0,00

    Transferencias do Salario-Educacao                          2.730.700,00           26.600,65                0,00                0,00

    Outras Transferencias do FNDE                               4.333.279,00        2.784.391,29          588.787,68          588.787,68

    Recursos  do  Fundo Nacional de Assistencia Social          1.158.980,00          813.662,40          103.962,24          150.789,90

    - FNAS

    Cota-Parte da CIDE                                          1.245.259,00                0,00                0,00                0,00

    Recursos de Contribuicao para a Iluminacao Publica          9.924.400,00        9.924.400,00        1.211.548,06        2.403.653,66

    Recursos Provenientes da Legislacao de Transito               399.960,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                48.670.800,00        8.045.236,45        3.550.519,87        7.026.267,39

    Contribuicao para Assist. a Saude                          26.923.080,00       18.972.421,08        4.329.543,08        7.197.199,39

    Recursos    do   Fundo   Orcamentario   Especial -            644.410,00                0,00                0,00                0,00

    Honorarios de Advogados

    Recursos   do   Fundo  Municipal  dos  Direitos da            412.429,11                0,00                0,00                0,00

    Crianca e do Adolescente

    Recursos  do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal            763.710,00          225.461,58          176.496,00          176.496,00

    do Meio Ambiente

                                                                                                                                        

      Total .....................                             877.579.769,99      314.975.090,23      108.779.958,63      178.178.707,77