Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Fevereiro de 2011         

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos  Ordinarios  -  Recursos nao Destinados a        378.620.119,10      123.312.289,30       39.956.532,25       39.956.532,25

    Contrapartida

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e            412.051,00          112.866,99          112.866,99          112.866,99

    Outras Transferencias Educacao

    Recursos  Ordinarios  -  Contrapartida Convenios e          7.719.947,90          497.689,26          296.665,29          296.665,29

    Outras Transferencias

    Recursos do FUNDEB                                         80.246.850,00       15.916.209,76       15.916.209,76       15.916.209,76

    Cota Parte Educacao                                        71.855.362,00       18.743.979,35        3.214.003,41        3.214.003,41

    Recursos do SUS                                            58.504.988,00        9.440.486,64        2.140.803,56        2.140.803,56

    Convenios e Outras Transferencias Educacao                 17.918.056,00        2.565.335,81          135.330,07          135.330,07

    Convenios e Outras Transferencias                         112.738.007,00          154.039,15           44.031,62           44.031,62

    Operacoes de Credito                                       35.790.159,79                0,00                0,00                0,00

    Transferencias do Salario-Educacao                          2.730.700,00           26.600,65                0,00                0,00

    Outras Transferencias do FNDE                               4.333.279,00          450.533,22                0,00                0,00

    Recursos  do  Fundo Nacional de Assistencia Social          1.158.980,00          105.449,94           46.827,66           46.827,66

    - FNAS

    Cota-Parte da CIDE                                          1.245.259,00                0,00                0,00                0,00

    Recursos de Contribuicao para a Iluminacao Publica          9.924.400,00        9.924.400,00        1.192.105,60        1.192.105,60

    Recursos Provenientes da Legislacao de Transito               399.960,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                48.670.800,00        4.066.303,23        3.475.747,52        3.475.747,52

    Contribuicao para Assist. a Saude                          26.923.080,00       16.232.453,36        2.867.656,31        2.867.656,31

    Recursos    do   Fundo   Orcamentario   Especial -            644.410,00                0,00                0,00                0,00

    Honorarios de Advogados

    Recursos   do   Fundo  Municipal  dos  Direitos da             91.580,00                0,00                0,00                0,00

    Crianca e do Adolescente

    Recursos  do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal            763.710,00                0,00                0,00                0,00

    do Meio Ambiente

                                                                                                                                        

      Total .....................                             860.691.698,79      201.548.636,66       69.398.780,04       69.398.780,04