Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Programa        

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2010     

   

      Programa                                                    Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                        

                                                                1.364.836,16                0,00                0,00                0,00

      Total .....................                             822.142.952,27      650.162.307,52      101.546.370,61      472.073.811,74