Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Novembro a Dezembro de 2009         

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  286.940.322,60      286.876.661,97       74.175.343,19      272.957.094,73

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                       459.775,72          459.775,72          440.380,72          446.880,72

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       52.557,30           52.513,80            1.018,07           27.902,96

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    6.487.645,66        6.487.626,05        1.162.186,59        3.465.319,56

    Recursos do FUNDEB                                         62.803.961,00       62.796.709,46       10.482.137,07       62.336.514,54

    Cota Parte Educacao                                        45.065.565,12       45.043.849,94       20.447.902,47       42.099.487,68

    Recursos do SUS                                            39.002.813,04       34.478.450,17       11.135.284,13       30.997.484,57

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    7.991.142,70        6.791.150,88        1.621.096,42        5.620.795,69

    Convenios e Outras Transferencias                         123.496.116,30       83.248.580,00       22.743.738,26       40.552.577,23

    Operacoes de Credito                                       38.383.477,00        7.690.440,35                0,00          955.000,00

    Contribuicao Previdenciaria                                35.027.415,00       20.970.714,17        6.104.658,42       20.969.714,17

    Contribuicao para Assist. a Saude                          23.789.104,00       22.151.862,43        5.112.013,96       21.201.659,25

                                                                                                                                        

      Total .....................                             669.499.895,44      577.048.334,94      153.425.759,30      501.630.431,10