Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2009          

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  263.193.219,68      227.099.882,05       37.414.951,42      198.781.751,54

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                       519.447,75          459.775,72                0,00            6.500,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       60.129,17           26.884,89                0,00           26.884,89

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    6.884.582,27        6.066.080,95          826.014,19        2.303.132,97

    Recursos do FUNDEB                                         59.328.350,00       52.542.464,09        4.743.373,31       51.854.377,47

    Cota Parte Educacao                                        37.331.482,00       28.156.843,16        5.842.553,99       21.651.585,21

    Recursos do SUS                                            39.002.813,04       26.764.902,59        4.551.048,52       19.862.200,44

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    7.991.142,70        5.796.888,85          909.500,35        3.999.699,27

    Convenios e Outras Transferencias                         123.496.116,30       66.589.216,35        5.996.961,28       17.808.838,97

    Operacoes de Credito                                       38.383.477,00        7.690.440,35                0,00          955.000,00

    Contribuicao Previdenciaria                                35.027.415,00       15.028.155,36        3.055.776,81       14.865.055,75

    Contribuicao para Assist. a Saude                          23.789.104,00       20.147.515,15        3.646.347,86       16.089.645,29

                                                                                                                                        

      Total .....................                             635.007.278,91      456.369.049,51       66.986.527,73      348.204.671,80