Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Julho a Agosto de 2009              

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  256.690.527,37      195.839.478,78       47.511.363,43      161.366.800,12

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                       522.447,75           56.755,00                0,00            6.500,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                      131.388,00           26.884,89           26.884,89           26.884,89

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    7.163.015,75        5.929.472,30          236.263,20        1.477.118,78

    Recursos do FUNDEB                                         59.328.350,00       47.794.053,80       11.505.746,90       47.111.004,16

    Cota Parte Educacao                                        34.631.482,00       22.625.454,10        5.648.507,85       15.809.031,22

    Recursos do SUS                                            33.123.680,00       21.519.121,70        5.427.589,71       15.311.151,92

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    7.991.142,70        4.973.468,09          867.800,45        3.090.198,92

    Convenios e Outras Transferencias                         123.496.116,30       69.511.728,81        6.207.462,35       11.811.877,69

    Operacoes de Credito                                       38.383.477,00        2.610.870,40          955.000,00          955.000,00

    Contribuicao Previdenciaria                                35.027.415,00       12.019.731,09        3.149.280,06       11.809.278,94

    Contribuicao para Assist. a Saude                          22.419.104,00       18.400.103,36        3.613.159,76       12.443.297,43

                                                                                                                                        

      Total .....................                             618.908.145,87      401.307.122,32       85.149.058,60      281.218.144,07