Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Marco a Abril de 2009               

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  221.551.339,81      115.885.155,48       43.960.080,28       74.707.461,96

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                        46.771,00            6.500,00            6.500,00            6.500,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                      250.417,87                0,00                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    6.258.850,19        2.179.997,77          430.994,67          905.717,12

    Recursos do FUNDEB                                         56.328.350,00       23.825.125,63       17.054.284,97       22.466.108,75

    Cota Parte Educacao                                        27.631.482,00       10.440.080,64        4.701.348,46        5.862.165,16

    Recursos do SUS                                            26.323.680,00       10.199.452,94        3.560.130,15        5.950.052,98

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    4.818.270,00        3.907.929,58          511.488,40          511.488,40

    Convenios e Outras Transferencias                          87.474.065,00       25.885.331,46          498.796,19          780.633,37

    Operacoes de Credito                                       36.403.477,00        2.610.870,40                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                35.027.415,00        5.908.302,50        2.798.816,87        5.433.076,18

    Contribuicao para Assist. a Saude                          19.830.104,00       11.986.457,58        3.516.542,78        5.279.075,11

                                                                                                                                        

      Total .....................                             521.944.221,87      212.835.203,98       77.038.982,77      121.902.279,03