Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Fevereiro de 2009         

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  206.381.240,07       80.591.286,81       30.747.381,68       30.747.381,68

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                        46.771,00            6.500,00                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                      245.531,00                0,00                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    5.198.935,93        1.898.466,86          474.722,45          474.722,45

    Recursos do FUNDEB                                         56.328.350,00        5.579.520,99        5.411.823,78        5.411.823,78

    Cota Parte Educacao                                        26.631.482,00        7.955.367,32        1.160.816,70        1.160.816,70

    Recursos do SUS                                            23.323.680,00        4.553.896,86        2.389.922,83        2.389.922,83

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    4.818.270,00        1.771.606,97                0,00                0,00

    Convenios e Outras Transferencias                          87.474.065,00        3.816.272,25          281.837,18          281.837,18

    Operacoes de Credito                                       36.403.477,00        2.610.870,40                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                35.027.415,00        2.899.916,39        2.634.259,31        2.634.259,31

    Contribuicao para Assist. a Saude                          19.830.104,00        3.635.352,55        1.762.532,33        1.762.532,33

                                                                                                                                        

      Total .....................                             501.709.321,00      115.319.057,40       44.863.296,26       44.863.296,26