Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2009          

   

      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            16.128.531,89       15.549.739,21        2.930.636,80       13.862.802,99

    GABINETE DO PREFEITO                                       10.024.512,76        7.225.164,36        1.480.148,57        5.373.843,48

    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      2.060.318,52        1.690.587,29          481.110,76        1.671.189,60

    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            3.659.531,31        3.265.100,12          694.468,13        3.240.326,25

    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            10.119.590,05        9.571.634,29        1.768.419,53        9.331.023,98

    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   109.090,00          109.090,00                0,00           10.080,00

    SECR. MUN. DE PLANEJ. E GESTAO                              8.313.366,01        7.548.803,41          899.103,60        7.143.956,09

    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                       6.470.172,00        6.468.972,00        2.380.184,81        5.665.214,19

    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            35.168.793,71       26.936.819,93        3.550.767,47       24.365.937,05

    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           54.979.603,59       32.642.522,99        5.697.143,22       28.899.415,58

    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                         35.027.415,00       15.028.155,36        3.055.776,81       14.865.055,75

    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        23.789.104,00       20.147.515,15        3.646.347,86       16.089.645,29

    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                           360.160,84          234.691,83           42.376,91          226.253,83

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  106.247.525,98       68.368.361,83        9.465.120,13       55.479.855,51

    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           110.093.718,07       90.552.379,30       12.185.124,52       80.447.956,71

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                169.874,00          135.960,14           17.294,23          112.699,40

    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             25.269.895,36       17.885.119,34        2.308.393,60       15.989.856,97

    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                          10.196.588,54       10.196.588,54        2.356.030,81        9.457.447,53

    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                              22.738.629,78       15.902.185,30        2.178.321,11       13.102.273,53

    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                       5.074.975,78        3.966.895,44          924.910,10        3.941.402,56

    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      678.778,00          588.713,18           58.110,93          545.581,47

    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                       92.698,76           91.931,50           50.000,00           50.000,00

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       6.964.988,39        4.625.891,18        1.173.733,69        3.846.420,59

    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                            0,00                0,00                0,00                0,00

    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    2.424.599,00        2.103.010,01          461.739,18        1.920.287,14

    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       17.700.231,63       17.068.127,52        1.579.328,69        8.207.822,64

    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                    4.191.160,35        2.978.755,27          266.080,19        2.213.542,16

    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                         12.044,00           12.044,00                0,00           12.044,00

    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       1.943.749,03        1.423.665,67          166.483,29        1.395.164,48

    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                               41.979,00                0,00                0,00                0,00

    SECR.MUN.DE DESENV. SOCIOECON. E TURISMO                    2.427.283,42        1.430.117,85          163.308,45        1.139.970,07

    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                               0,00                0,00                0,00                0,00

    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                   15.540.583,35        9.815.164,30          940.047,52        4.610.429,76

    FMHIS FUNDO MUN DE HAB DE INTERESSE SOC                           200,00                0,00                0,00                0,00

    SECR. MUN. EXTRAOR. PROG. ESP. SEMEPE                         988.768,08          695.089,00          158.898,68          679.130,09

    SECR. MUN. DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS                   95.998.818,71       62.110.254,20        5.907.118,14       14.308.043,11

                                                                                                                                        

      Total .....................                             635.007.278,91      456.369.049,51       66.986.527,73      348.204.671,80