Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Novembro a Dezembro de 2008         

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  232.262.437,81      230.423.432,83       42.592.923,52      222.928.608,95

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                         4.500,00            4.500,00                0,00            4.500,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       14.561,22           14.560,94           10.671,22           11.000,94

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    2.597.849,27        2.407.562,75          535.522,99        2.359.110,19

    Recursos do FUNDEB                                         55.543.576,00       55.506.053,12        8.909.020,17       55.076.820,73

    Cota Parte Educacao                                        35.212.858,76       35.067.007,51       12.946.733,62       34.110.711,70

    Recursos do SUS                                            27.092.289,45       24.516.497,85        5.498.354,05       22.846.453,13

    Convenios e Outras Transferencias Educac                   10.867.670,00        6.203.120,52        1.556.555,48        5.316.342,17

    Convenios e Outras Transferencias                         170.451.868,61       94.615.877,08        9.878.117,20       29.820.916,09

    Operacoes de Credito                                       77.636.883,51       33.743.970,41                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                26.387.828,00       16.436.150,01        3.068.520,09       16.224.233,44

    Contribuicao para Assist. a Saude                          20.627.118,00       18.604.489,71        4.128.749,88       18.580.288,19

                                                                                                                                        

      Total .....................                             658.699.440,63      517.543.222,73       89.125.168,22      407.278.985,53