Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2008          

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  224.270.921,73      201.663.702,23       38.843.458,80      180.335.685,43

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                        50.528,29            4.500,00                0,00            4.500,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       14.184,60            6.684,32              329,72              329,72

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    5.725.897,39        4.502.950,63          597.002,35        1.823.587,20

    Recursos do FUNDEB                                         50.409.576,00       47.419.590,05        5.541.446,95       46.167.800,56

    Cota Parte Educacao                                        33.146.920,00       24.435.605,34        8.372.958,95       21.163.978,08

    Recursos do SUS                                            25.197.366,69       20.365.132,39        4.143.840,47       17.348.099,08

    Convenios e Outras Transferencias Educac                   10.867.670,00        5.482.935,86          829.593,96        3.759.786,69

    Convenios e Outras Transferencias                         170.451.868,61       94.126.409,49        9.460.785,71       19.942.798,89

    Operacoes de Credito                                       77.636.883,51       33.743.970,41                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                26.387.828,00       13.434.665,25        2.606.553,98       13.155.713,35

    Contribuicao para Assist. a Saude                          20.311.118,00       17.936.403,21        3.335.729,82       14.451.538,31

                                                                                                                                        

      Total .....................                             644.470.762,82      463.122.549,18       73.731.700,71      318.153.817,31