Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Julho a Agosto de 2008              

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  223.067.415,18      173.223.632,66       40.380.552,93      141.492.226,63

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                        50.528,29            4.500,00                0,00            4.500,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       50.989,00            3.889,72                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    6.892.599,54        4.469.729,19          996.883,29        1.226.584,85

    Recursos do FUNDEB                                         50.409.576,00       43.548.261,65       12.944.887,91       40.626.353,61

    Cota Parte Educacao                                        33.146.920,00       18.519.805,72        3.869.056,15       12.791.019,13

    Recursos do SUS                                            25.197.366,69       17.137.501,07        4.154.988,05       13.204.258,61

    Convenios e Outras Transferencias Educac                   10.867.670,00        5.304.063,20          754.533,01        2.930.192,73

    Convenios e Outras Transferencias                         170.451.868,61       97.442.764,65        6.898.559,91       10.482.013,18

    Operacoes de Credito                                       77.636.883,51       30.887.451,05                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                26.387.828,00       10.867.262,91        2.972.005,81       10.549.159,37

    Contribuicao para Assist. a Saude                          19.789.418,00       16.191.344,35        2.921.914,66       11.115.808,49

                                                                                                                                        

      Total .....................                             643.949.062,82      417.600.206,17       75.893.381,72      244.422.116,60