Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Marco a Abril de 2008               

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  216.391.562,41      111.977.473,23       37.241.416,54       62.103.431,11

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                        50.528,29            4.500,00            4.500,00            4.500,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       50.989,00            3.560,00                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    4.531.864,30        1.080.089,06           19.830,26           57.365,29

    Recursos do FUNDEB                                         50.409.576,00       22.735.175,92        9.571.895,94       17.646.585,56

    Cota Parte Educacao                                        33.146.920,00       11.052.233,41        3.317.597,90        4.998.509,26

    Recursos do SUS                                            23.603.790,00       10.229.918,72        3.197.448,07        5.208.421,20

    Convenios e Outras Transferencias Educac                   10.867.670,00        3.962.084,77        1.191.095,46        1.262.909,36

    Convenios e Outras Transferencias                         154.907.424,00       61.654.812,71        1.203.551,89        1.296.531,69

    Operacoes de Credito                                       76.002.400,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                26.387.828,00        5.235.081,60        2.671.673,16        4.801.701,05

    Contribuicao para Assist. a Saude                          17.189.418,00       12.701.425,25        3.351.357,28        4.867.691,35

                                                                                                                                        

      Total .....................                             613.539.970,00      240.636.354,67       61.770.366,50      102.247.645,87