Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Fevereiro de 2008         

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  216.365.748,23       75.158.510,97       24.862.014,57       24.862.014,57

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                       175.528,29            4.500,00                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       50.989,00                0,00                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    4.432.678,48          124.829,60           37.535,03           37.535,03

    Recursos do FUNDEB                                         50.409.576,00       13.978.079,47        8.074.689,62        8.074.689,62

    Cota Parte Educacao                                        33.146.920,00        7.307.777,65        1.680.911,36        1.680.911,36

    Recursos do SUS                                            23.603.790,00        6.206.563,58        2.010.973,13        2.010.973,13

    Convenios e Outras Transferencias Educac                   10.867.670,00        2.034.583,48           71.813,90           71.813,90

    Convenios e Outras Transferencias                         154.907.424,00        1.051.268,62           92.979,80           92.979,80

    Operacoes de Credito                                            2.400,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                26.387.828,00        2.461.142,71        2.130.027,89        2.130.027,89

    Contribuicao para Assist. a Saude                          17.189.418,00        2.689.786,35        1.516.334,07        1.516.334,07

                                                                                                                                        

      Total .....................                             537.539.970,00      111.017.042,43       40.477.279,37       40.477.279,37