Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Novembro a Dezembro de 2008         

   

      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            14.677.693,02       14.677.439,76        2.733.005,13       14.677.439,76

    GABINETE DO PREFEITO                                        5.799.684,96        5.606.871,71        1.147.460,72        5.117.219,78

    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      1.776.702,40        1.562.417,26          250.039,07        1.559.558,36

    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            2.859.647,83        2.857.225,59          465.534,65        2.850.881,07

    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                             7.892.952,44        7.884.083,53        1.513.063,97        7.835.740,38

    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   107.891,97          107.891,97            3.600,00          107.891,97

    SECR. MUN. DE PLANEJ. E COORDENACAO                         8.164.244,35        7.343.125,16        1.755.532,29        7.284.447,61

    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                       7.167.029,32        6.975.403,22        1.864.093,90        6.510.288,93

    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            28.806.212,28       28.511.148,73        5.840.118,36       27.409.553,20

    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           38.270.112,39       38.254.846,32        6.263.190,28       36.872.465,43

    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                         26.387.828,00       16.436.150,01        3.068.520,09       16.224.233,44

    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        20.627.118,00       18.604.489,71        4.128.749,88       18.580.288,19

    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                           277.393,15          251.822,68           66.855,25          251.822,68

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                   87.606.251,99       73.751.382,38       14.874.118,26       71.009.393,98

    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                           106.130.704,71      101.107.381,10       24.231.224,54       98.538.521,30

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                169.265,70          162.434,68           26.786,75          162.434,68

    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             26.110.151,81       23.947.176,12        4.225.306,39       20.849.707,16

    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                          12.093.500,00       12.093.500,00        1.702.265,32        9.420.341,30

    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                             125.879.722,78       79.954.855,83        4.872.538,58       24.630.901,75

    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                       4.523.529,87        4.523.481,07          784.329,48        4.494.911,07

    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      515.512,52          513.627,52            1.876,64          512.838,64

    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      384.130,45          157.484,14          113.484,17          157.484,14

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       7.278.506,25        7.060.682,53        1.537.054,99        5.857.980,85

    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                    1.240.017,75          836.862,30          156.353,96          271.723,50

    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    5.066.185,09        2.521.872,64          346.534,01        2.356.064,86

    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       14.820.917,56        4.417.926,80          964.815,92        4.408.766,93

    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                    9.338.591,17        8.540.322,78        2.535.575,91        8.238.518,34

    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                        204.120,06          204.120,06                0,00          204.120,06

    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       1.948.345,10        1.940.090,94          340.923,65        1.940.090,94

    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                              121.250,00          121.250,00          113.750,00          121.250,00

    SECRETARIA MUN.DE DESENV. SOCIOECONOMICO                    8.061.579,14        3.365.621,61          495.352,41        1.961.694,08

    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                               0,00                0,00                0,00                0,00

    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                   84.321.016,42       43.178.602,43        2.668.094,97        6.788.779,00

    SECR. MUN. EXTRAOR. PROG. ESP. SEMEPE                          71.632,15           71.632,15           35.018,68           71.632,15

                                                                                                                                        

      Total .....................                             658.699.440,63      517.543.222,73       89.125.168,22      407.278.985,53