Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Setembro a Outubro de 2008          

   

      Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO                            14.272.958,00       13.215.082,46        2.349.725,99       11.944.434,63

    GABINETE DO PREFEITO                                        7.129.841,27        6.165.425,03          712.437,51        3.969.759,06

    FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL                      1.805.820,57        1.360.981,08          117.564,91        1.309.519,29

    CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            3.123.979,43        2.404.632,44          460.038,99        2.385.346,42

    PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                             7.023.424,24        6.445.522,39        1.253.383,38        6.322.676,41

    FUNDO ORCAMENTARIO ESPECIAL                                   108.691,97          107.891,97           38.427,55          104.291,97

    SECR. MUN. DE PLANEJ. E COORDENACAO                         7.755.945,47        6.346.783,14        1.419.497,89        5.528.915,32

    FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA                       6.427.029,32        6.405.829,32          793.791,73        4.646.195,03

    SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                            27.739.259,37       24.733.094,24        5.229.698,61       21.569.434,84

    SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO                           36.057.418,29       34.428.138,55        6.073.320,61       30.609.275,15

    IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                         26.387.828,00       13.434.665,25        2.606.553,98       13.155.713,35

    IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE                        20.311.118,00       17.936.403,21        3.335.729,82       14.451.538,31

    FUNDACAO ESCOLA DO SERVIDOR PUBLICO                           374.310,00          224.994,83           66.427,37          184.967,43

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                   84.652.827,96       62.472.444,05       12.067.535,79       56.135.275,72

    SECRETARIA MUNCIPAL DA EDUCACAO                            99.727.770,62       81.608.746,60       15.589.182,00       74.307.296,76

    CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                186.650,00          160.346,41           63.097,42          135.647,93

    SECR. MUN. DE SERVICOS BASICOS                             25.276.689,37       21.061.914,57        4.298.416,42       16.624.400,77

    FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA                           9.850.000,00        9.643.165,61        1.612.890,80        7.718.075,98

    SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS                             128.743.207,29       80.137.079,61        8.448.728,80       19.758.363,17

    SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL                       4.413.774,53        3.763.921,59          758.102,84        3.710.581,59

    FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESC                      608.392,00          510.962,00           10.585,00          510.962,00

    FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                      389.993,00          168.030,45                0,00           43.999,97

    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       7.416.661,50        6.303.368,04          815.058,75        4.320.925,86

    FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL                    1.240.017,75          836.862,30           71.645,14          115.369,54

    SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER                    5.349.018,07        2.331.485,44          567.943,70        2.009.530,85

    SECR. MUN. DE TRANSPORTES E TRANSITO                       14.715.439,74        3.569.738,99          820.600,17        3.443.951,01

    SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                    8.711.646,72        7.505.560,46        2.432.245,04        5.702.942,43

    FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PVH.                        204.120,06          204.120,06            7.856,90          204.120,06

    SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                       1.875.904,99        1.610.508,95          288.969,93        1.599.167,29

    FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                              150.179,00           15.000,00            5.000,00            7.500,00

    SECRETARIA MUN.DE DESENV. SOCIOECONOMICO                    8.292.297,84        3.362.120,33          546.017,19        1.466.341,67

    FUNDO PARA O DESENV.DO TURISMO DE PVH                               0,00                0,00                0,00                0,00

    SECR. MUN. DE REGULARIZ.FUNDIARIA E HAB.                   83.897.777,43       44.611.116,34          839.684,38        4.120.684,03

    SECR. MUN. EXTRAOR. PROG. ESP. SEMEPE                         250.771,02           36.613,47           31.542,10           36.613,47

                                                                                                                                        

      Total .....................                             644.470.762,82      463.122.549,18       73.731.700,71      318.153.817,31