Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Setembro a Outubro de 2007          

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  197.659.594,72      171.096.004,44       33.952.262,57      151.380.223,08

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                       106.286,00           78.286,00           19.306,40           39.898,40

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                       88.154,00           26.206,05           23.298,80           26.098,05

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    3.851.476,94        2.578.608,27        1.134.392,61        1.398.659,54

    Recursos do FUNDEB                                         44.304.276,63       36.579.503,40        8.573.947,47       34.105.160,15

    Cota Parte Educacao                                        31.500.257,64       24.730.161,95        5.024.775,11       21.277.706,39

    Recursos do SUS                                            29.475.400,00       18.294.915,51        3.709.984,33       15.620.383,95

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    7.448.877,75        5.054.184,42          750.400,35        3.052.893,13

    Convenios e Outras Transferencias                          45.382.200,00       31.548.730,17        3.845.504,36        5.848.347,20

    Operacoes de Credito                                        1.982.400,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                24.806.300,00        8.440.715,86        2.254.759,55        8.321.720,16

    Contribuicao para Assist. a Saude                          18.248.600,00       13.790.891,22        8.812.765,91        9.351.406,44

                                                                                                                                        

      Total .....................                             404.853.823,68      312.218.207,29       68.101.397,46      250.422.496,49