Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Maio a Junho de 2007                

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  187.279.324,26      111.906.744,68       32.336.482,09       81.042.863,48

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                       124.563,00           28.286,00                0,00           10.850,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                      130.050,00            2.799,25                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    3.886.330,48        1.853.203,97           30.184,15           69.653,67

    Recursos do FUNDEB                                         36.443.500,00       22.477.313,15        7.480.990,29       17.895.415,00

    Cota Parte Educacao                                        30.754.257,64       14.388.329,91        4.337.335,91       11.349.613,64

    Recursos do SUS                                            29.475.400,00       11.604.819,11        4.078.978,49        7.498.744,07

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    6.502.500,00        3.813.389,15          665.347,99        1.272.609,76

    Convenios e Outras Transferencias                          45.382.200,00       19.127.482,19          306.849,01          707.596,06

    Operacoes de Credito                                        1.982.400,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                24.806.300,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao para Assist. a Saude                          15.248.600,00                0,00                0,00                0,00

                                                                                                                                        

      Total .....................                             382.015.425,38      185.202.367,41       49.236.167,93      119.847.345,68