Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Marco a Abril de 2007               

   

      Fonte de Recursos                                           Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                       

    Recursos Ordinarios - Recursos nao Desti                  182.726.304,00       79.207.238,51       30.284.396,41       48.706.381,39

    Recursos Ordinarios - Contrapartida SUS                       124.563,00           10.850,00           10.850,00           10.850,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                      130.050,00            2.799,25                0,00                0,00

    Recursos Ordinarios - Contrapartida Conv                    3.529.649,00          495.677,53           26.497,40           39.469,52

    Recursos do FUNDEB                                         36.443.500,00       16.501.307,80        6.272.622,24       10.414.424,71

    Cota Parte Educacao                                        29.173.919,00       10.445.515,48        3.394.093,00        7.012.277,73

    Recursos do SUS                                            29.475.400,00        6.611.026,31        3.157.689,23        3.419.765,58

    Convenios e Outras Transferencias Educac                    6.502.500,00        3.086.219,00          460.093,34          607.261,77

    Convenios e Outras Transferencias                          35.407.200,00        2.641.049,13          347.597,06          400.747,05

    Operacoes de Credito                                            2.400,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao Previdenciaria                                24.806.300,00                0,00                0,00                0,00

    Contribuicao para Assist. a Saude                          15.248.600,00                0,00                0,00                0,00

                                                                                                                                        

      Total .....................                             363.570.385,00      119.001.683,01       43.953.838,68       70.611.177,75