Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao       

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Novembro a Dezembro de 2005    

   

      Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                        

    Planejamento e Orcamento                                      245.000,40          125.000,00                0,00                0,00

    Administracao Geral                                       160.754.043,15      142.523.179,33       33.471.584,65      131.451.512,24

    Administracao Financeira                                    2.600.000,00                0,00                0,00                0,00

    Controle Interno                                            2.463.372,38        2.459.810,22          381.437,02        2.454.170,82

    Normatizacao e Fiscalizacao                                   124.600,00            3.600,00                0,00                0,00

    Tecnologia da Informacao                                    3.148.487,00        1.724.437,76        1.045.957,26        1.660.406,02

    Formacao de Recursos Humanos                                  502.040,00          128.985,21           48.713,54           54.035,21

    Comunicacao Social                                          2.836.180,50        2.828.385,00          794.705,56        2.677.153,09

    Defesa Civil                                                   22.600,00           22.600,00            4.750,00            9.650,00

    Assistencia ao Idoso                                          129.121,00          110.906,70           98.411,38           98.411,38

    Assistencia ao Portador de Deficiencia                        112.023,00          109.622,28           74.655,69           96.507,23

    Assistencia a Crianca e ao Adolescente                      2.762.405,00        2.425.603,23          946.704,01        2.071.108,44

    Assistencia Comunitaria                                     1.869.536,54          911.801,09          319.800,44          648.138,82

    Previdencia Basica                                          4.367.635,41        4.192.628,80          437.882,04        4.192.628,80

    Previdencia do Regime Estatutario                           9.770.000,00        4.064.725,08        4.063.686,76        4.063.686,76

    Atencao Basica                                              1.703.278,01        1.211.995,79          234.572,69          869.571,30

    Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                      18.892.277,54       10.261.681,51        7.325.208,02        9.607.355,01

    Suporte Profilatico e Terapeutico                           1.429.559,85        1.106.831,71          172.443,27          753.229,50

    Vigilancia Sanitaria                                          105.000,00           44.166,00           30.112,00           38.622,00

    Vigilancia Epidemiologica                                   3.642.124,56        2.678.316,50          514.119,53        2.321.881,98

    Alimentacao e Nutricao                                         20.000,00            6.120,90                0,00            6.120,90

    Protecao e Beneficios ao Trabalhador                        7.476.136,22        7.313.106,62        1.035.632,42        7.282.189,02

    Ensino Fundamental                                          9.537.763,89        8.316.539,05        2.057.346,57        5.738.200,14

    Educacao Infantil                                             622.942,00          622.942,00          208.000,00          511.500,00

    Educacao de Jovens e Adultos                                2.095.712,64        1.030.932,50          837.021,57          907.850,85

    Educacao Especial                                               5.088,06            5.088,06                0,00            5.088,06

    Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.                       96.000,00                0,00                0,00                0,00

    Difusao Cultural                                              183.901,83           64.259,00            3.629,00           64.259,00

    Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                       19.334,50           19.334,50            8.851,00           19.248,50

    Infra-Estrutura Urbana                                      8.580.204,36        3.535.156,52          770.573,19        2.645.960,80

    Servicos Urbanos                                            8.650.010,32        8.632.457,32        2.815.118,47        8.023.799,18

    Transportes Coletivos Urbanos                                       0,00                0,00                0,00                0,00

    Habitacao Urbana                                              779.132,72                0,00                0,00                0,00

    Saneamento Basico Urbano                                    2.782.636,21          125.057,01                0,00          125.057,01

    Controle Ambiental                                             17.383,00            3.883,00                0,00            3.883,00

    Recuperacao de Areas Degradadas                                     0,00                0,00                0,00                0,00

    Meteorologia                                                        0,00                0,00                0,00                0,00

    Promocao da Producao Vegetal                                   82.244,00           22.575,00           22.575,00           22.575,00

    Promocao da Producao Animal                                    68.886,00                0,00                0,00                0,00

    Extensao Rural                                                      0,00                0,00                0,00                0,00

    Promocao Industrial                                            74.000,00                0,00                0,00                0,00

    Promocao Comercial                                                  0,00                0,00                0,00                0,00

    Comercializacao                                               358.057,89           18.413,48           10.363,48           18.413,48

    Turismo                                                     6.065.353,92          209.017,13          114.417,13          201.017,13

    Energia Eletrica                                            6.896.366,70        6.896.366,70        1.947.381,82        4.663.144,38

    Transporte Rodoviario                                       3.081.958,43        2.956.887,52        1.178.310,97        2.531.976,11

    Desporto Comunitario                                        1.453.191,45          817.220,06                0,00                0,00

    Lazer                                                          98.388,08           80.920,00           35.190,00           80.920,00

    Servico da Divida Interna                                   8.625.485,03        8.508.427,16        1.662.727,25        8.490.519,73

    Outros Encargos Especiais                                  12.708.873,43        8.108.428,67        4.440.620,03        7.818.907,77

    Reserva de Contingencia                                       270.000,00                0,00                0,00                0,00

                                                                                                                                        

      Total .....................                             298.128.335,02      234.227.408,41       67.112.501,76      212.228.698,66