Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Subfuncao       

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Setembro a Outubro de 2005     

   

      Subfuncao                                                   Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                        

    Planejamento e Orcamento                                      345.753,40          125.000,00                0,00                0,00

    Administracao Geral                                       142.623.766,30      105.532.077,38       21.087.131,51       97.979.927,59

    Administracao Financeira                                    2.600.000,00                0,00                0,00                0,00

    Controle Interno                                            2.606.161,17        2.107.572,05          466.688,58        2.072.733,80

    Normatizacao e Fiscalizacao                                   161.259,00                0,00                0,00                0,00

    Tecnologia da Informacao                                    3.298.487,00          742.795,76          193.805,30          614.448,76

    Formacao de Recursos Humanos                                  330.159,00           81.315,00            1.731,04            5.321,67

    Comunicacao Social                                          2.843.600,00        2.828.385,00          499.902,22        1.882.447,53

    Defesa Civil                                                   44.500,00           18.200,00            4.900,00            4.900,00

    Assistencia ao Idoso                                          129.121,00          102.970,70                0,00                0,00

    Assistencia ao Portador de Deficiencia                        112.023,00          109.622,28            1.540,52           21.851,54

    Assistencia a Crianca e ao Adolescente                      2.757.405,00        2.162.820,29          556.154,17        1.124.404,43

    Assistencia Comunitaria                                     1.630.215,06          511.344,83          178.758,71          328.338,38

    Previdencia Basica                                          4.551.129,00        3.819.958,84          779.391,64        3.754.746,76

    Previdencia do Regime Estatutario                           9.920.000,00                0,00                0,00                0,00

    Atencao Basica                                              1.703.278,01          958.481,17          320.920,42          634.998,61

    Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                      17.051.308,31        2.623.896,87          781.234,46        2.282.146,99

    Suporte Profilatico e Terapeutico                           1.314.059,85          916.983,29          123.295,43          580.786,23

    Vigilancia Sanitaria                                          105.000,00           35.910,00            2.345,00            8.510,00

    Vigilancia Epidemiologica                                   3.724.071,14        2.164.759,72          553.780,71        1.807.762,45

    Alimentacao e Nutricao                                         20.000,00            6.120,90            6.120,90            6.120,90

    Protecao e Beneficios ao Trabalhador                        7.146.727,00        6.569.673,00        1.043.132,80        6.246.556,60

    Ensino Fundamental                                          7.988.409,63        5.683.630,05        1.250.820,64        3.680.853,57

    Educacao Infantil                                             782.504,00          588.500,00          157.500,00          303.500,00

    Educacao de Jovens e Adultos                                2.253.227,04           98.029,76           57.880,06           70.829,28

    Educacao Especial                                             104.387,75            5.088,06                0,00            5.088,06

    Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.                       96.000,00                0,00                0,00                0,00

    Difusao Cultural                                              193.822,83           64.259,00                0,00           60.630,00

    Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                       40.000,00           19.248,50            5.818,50           10.397,50

    Infra-Estrutura Urbana                                     10.100.420,25        2.503.245,70        1.440.554,56        1.875.387,61

    Servicos Urbanos                                            7.800.026,64        7.553.032,22        1.417.451,90        5.208.680,71

    Transportes Coletivos Urbanos                                       0,00                0,00                0,00                0,00

    Habitacao Urbana                                            1.117.297,35                0,00                0,00                0,00

    Saneamento Basico Urbano                                    2.877.964,21          125.057,01          108.931,78          125.057,01

    Controle Ambiental                                             75.607,00            3.883,00                0,00            3.883,00

    Recuperacao de Areas Degradadas                                10.000,00                0,00                0,00                0,00

    Meteorologia                                                        0,00                0,00                0,00                0,00

    Promocao da Producao Vegetal                                  120.428,00            1.000,00                0,00                0,00

    Promocao da Producao Animal                                    85.529,00                0,00                0,00                0,00

    Extensao Rural                                                      0,00                0,00                0,00                0,00

    Promocao Industrial                                                 0,00                0,00                0,00                0,00

    Promocao Comercial                                                  0,00                0,00                0,00                0,00

    Comercializacao                                                23.259,00           17.550,00            7.550,00            8.050,00

    Turismo                                                     6.889.282,96          174.450,00                0,00           86.600,00

    Energia Eletrica                                            6.464.366,70        5.546.930,60        1.166.588,99        2.715.762,56

    Transporte Rodoviario                                       2.504.584,62        1.634.741,67          612.133,91        1.353.665,14

    Desporto Comunitario                                        1.453.191,45          190.859,92                0,00                0,00

    Lazer                                                          97.238,08           50.730,00                0,00           45.730,00

    Servico da Divida Interna                                   8.671.061,00        8.652.245,02        1.337.061,90        6.827.792,48

    Outros Encargos Especiais                                  12.381.150,91        3.788.246,61          769.467,44        3.378.287,74

    Reserva de Contingencia                                       290.000,00                0,00                0,00                0,00

                                                                                                                                        

      Total .....................                             277.437.781,66      168.118.614,20       34.932.593,09      145.116.196,90