Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao       

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Novembro a Dezembro de 2005       

   

      Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                        

    Legislativa                                                 9.174.173,15        9.032.987,99        1.794.392,70        9.032.987,99

    Administracao                                              71.213.194,15       63.540.390,03       14.034.520,80       59.586.318,63

    Assistencia Social                                          7.072.864,52        6.066.215,07        1.960.134,76        5.589.636,69

    Previdencia Social                                         16.737.635,41        8.257.353,88        4.501.568,80        8.256.315,56

    Saude                                                      67.119.938,10       47.517.018,64       17.559.721,30       45.345.673,25

    Educacao                                                   64.659.730,42       56.175.243,29       13.502.765,16       46.245.743,65

    Cultura                                                     2.051.502,79          273.276,13          118.046,13          265.276,13

    Direitos da Cidadania                                          19.334,50           19.334,50            8.851,00           19.248,50

    Urbanismo                                                  21.261.305,89       11.913.452,09        3.585.691,66       10.548.012,80

    Habitacao                                                   1.474.794,87          451.986,75           34.275,00          156.022,18

    Saneamento                                                          0,00                0,00                0,00                0,00

    Gestao Ambiental                                            1.155.864,59        1.112.950,92          221.438,06        1.099.090,28

    Agricultura                                                 3.365.644,84        2.770.356,91        1.056.949,40        2.346.101,94

    Industria                                                      74.000,00                0,00                0,00                0,00

    Comercio e Servicos                                             8.000,00                0,00                0,00                0,00

    Energia                                                     6.896.366,70        6.896.366,70        1.947.381,82        4.663.144,38

    Transporte                                                  2.688.047,10        2.685.479,62          648.227,89        2.684.779,18

    Desporto e Lazer                                            1.551.579,53          898.140,06           35.190,00           80.920,00

    Encargos Especiais                                         21.334.358,46       16.616.855,83        6.103.347,28       16.309.427,50

    Reserva de Contingencia                                       270.000,00                0,00                0,00                0,00

                                                                                                                                       

      Total .....................                             298.128.335,02      234.227.408,41       67.112.501,76      212.228.698,66