Estado de Rondonia                        Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Funcao       

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Setembro a Outubro de 2005        

   

      Funcao                                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado

                                                                   Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano

                                                                                                                                        

    Legislativa                                                 8.907.773,03        7.706.140,36        1.544.547,36        7.238.595,29

    Administracao                                              67.750.256,13       51.235.721,56       10.112.150,37       45.551.797,83

    Assistencia Social                                          6.835.950,00        4.999.963,99        1.166.165,86        3.629.501,93

    Previdencia Social                                         17.071.129,00        3.819.958,84          779.391,64        3.754.746,76

    Saude                                                      59.697.928,42       29.385.608,04        6.457.391,44       27.785.951,95

    Educacao                                                   54.763.732,07       37.731.329,96        7.591.354,78       32.742.978,49

    Cultura                                                       711.802,79          238.709,00                0,00          147.230,00

    Direitos da Cidadania                                          40.000,00           19.248,50            5.818,50           10.397,50

    Urbanismo                                                  24.110.588,14        9.802.116,17        2.784.371,65        6.962.321,14

    Habitacao                                                   1.917.612,50          448.386,75           73.634,81          121.747,18

    Saneamento                                                     95.328,00                0,00                0,00                0,00

    Gestao Ambiental                                            1.161.999,82          880.398,49          175.143,87          877.652,22

    Agricultura                                                 2.619.539,62        1.551.716,54          547.531,41        1.289.152,54

    Industria                                                           0,00                0,00                0,00                0,00

    Comercio e Servicos                                             2.000,00                0,00                0,00                0,00

    Energia                                                     6.464.366,70        5.546.930,60        1.166.588,99        2.715.762,56

    Transporte                                                  2.395.134,00        2.070.303,85          421.973,07        2.036.551,29

    Desporto e Lazer                                            1.550.429,53          241.589,92                0,00           45.730,00

    Encargos Especiais                                         21.052.211,91       12.440.491,63        2.106.529,34       10.206.080,22

    Reserva de Contingencia                                       290.000,00                0,00                0,00                0,00

                                                                                                                                       

      Total .....................                             277.437.781,66      168.118.614,20       34.932.593,09      145.116.196,90