Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Junho de 2012                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio            Maio/Junho         %             Ate Junho          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               829.837.000,00        126.229.873,57     93,94        402.637.111,52      89,97 

        RECEITA TRIBUTARIA                             267.332.000,00         37.570.145,39     27,96        133.331.798,06      29,79 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        49.405.000,00          8.504.971,44      6,33         27.423.153,45       6,13 

        RECEITA PATRIMONIAL                             32.974.000,00          6.624.555,59      4,93         30.091.132,79       6,72 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       462.307.000,00         70.494.164,80     52,46        204.443.438,50      45,68 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       17.819.000,00          3.036.036,35      2,26          7.347.588,72       1,64 

      RECEITAS DE CAPITAL                              124.277.000,00            807.513,26      0,60         23.931.890,69       5,35 

        OPERACOES DE CREDITO                             7.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                   72.000,00              5.595,40      0,00             19.842,22       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      117.205.000,00            801.917,86      0,60         23.912.048,47       5,34 

      TOTAL                                            991.698.000,00        134.372.624,60    100,00        447.529.941,09     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio            Maio/Junho         %             Ate Junho          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               829.818.445,02        127.430.475,95     75,80        457.874.277,34      79,24 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     459.725.875,22         84.956.820,78     50,54        212.425.582,53      36,76 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       7.834.712,00                  0,00      0,00          7.834.709,96       1,36 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      362.257.857,80         42.473.655,17     25,27        237.613.984,85      41,12 

      DESPESAS DE CAPITAL                              307.748.802,99         40.679.001,31     24,20        119.932.457,62      20,76 

        INVESTIMENTOS                                  296.541.127,99         40.319.001,31     23,98        108.737.794,32      18,82 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.106.000,00            360.000,00      0,21          1.094.500,00       0,19 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           10.101.675,00                  0,00      0,00         10.100.163,30       1,75 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                           29.768.135,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                          1.167.335.383,01        168.109.477,26    100,00        577.806.734,96     100,00