Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Abril de 2012                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               829.837.000,00        129.445.771,58     82,45        276.407.237,95      88,26 

        RECEITA TRIBUTARIA                             267.332.000,00         38.985.494,48     24,83         95.761.652,67      30,58 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        49.405.000,00          9.389.276,54      5,98         18.918.182,01       6,04 

        RECEITA PATRIMONIAL                             32.974.000,00         13.344.650,53      8,50         23.466.577,20       7,49 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       462.307.000,00         66.356.215,74     42,27        133.949.273,70      42,77 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       17.819.000,00          1.370.134,29      0,87          4.311.552,37       1,38 

      RECEITAS DE CAPITAL                              124.277.000,00         20.554.369,09     13,09         23.124.377,43       7,38 

        OPERACOES DE CREDITO                             7.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                   72.000,00              5.070,42      0,00             14.246,82       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      117.205.000,00         20.549.298,67     13,09         23.110.130,61       7,38 

      TOTAL                                            991.698.000,00        156.998.728,80    100,00        313.157.316,49     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               822.447.910,97        105.873.261,59     82,69        330.443.801,39      80,66 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     459.712.805,49         61.727.118,70     48,21        127.468.761,75      31,11 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       7.834.712,00            353.348,78      0,28          7.834.709,96       1,91 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      354.900.393,48         43.792.794,11     34,20        195.140.329,68      47,63 

      DESPESAS DE CAPITAL                              306.063.983,08         22.165.773,45     17,31         79.253.456,31      19,34 

        INVESTIMENTOS                                  294.856.308,08         21.930.773,45     17,13         68.418.793,01      16,70 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.106.000,00            235.000,00      0,18            734.500,00       0,18 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           10.101.675,00                  0,00      0,00         10.100.163,30       2,47 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                           29.768.135,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                          1.158.280.029,05        128.039.035,04    100,00        409.697.257,70     100,00