Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Agosto de 2011                                              

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio          Julho/Agosto         %            Ate Agosto          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               667.251.231,00        135.239.768,87     91,99        511.738.117,31      93,70 

        RECEITA TRIBUTARIA                             235.304.483,00         44.224.262,92     30,08        173.480.944,11      31,76 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        39.944.920,00          9.979.158,61      6,79         30.094.987,46       5,51 

        RECEITA PATRIMONIAL                             19.595.285,00         11.807.872,18      8,03         25.458.350,60       4,66 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       354.354.433,00         66.412.870,94     45,18        271.002.485,71      49,62 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       18.052.110,00          2.815.604,22      1,92         11.701.349,43       2,14 

      RECEITAS DE CAPITAL                              141.416.128,00          2.909.056,25      1,98          8.922.598,34       1,63 

        OPERACOES DE CREDITO                            15.771.500,00                  0,00      0,00          1.264.700,00       0,23 

        ALIENACAO DE BENS                                   25.560,00             10.774,02      0,01             42.540,36       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      125.619.068,00          2.898.282,23      1,97          7.615.357,98       1,39 

      TOTAL                                            840.673.039,00        147.010.374,56    100,00        546.152.462,93     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio          Julho/Agosto         %            Ate Agosto          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               712.376.994,92         97.779.965,40     59,07        495.907.535,92      80,04 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     360.347.631,51         62.768.120,93     37,92        239.709.660,93      38,69 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       7.119.429,36                  0,00      0,00          7.119.429,36       1,15 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      344.909.934,05         35.011.844,47     21,15        249.078.445,63      40,20 

      DESPESAS DE CAPITAL                              299.633.854,60         67.765.739,13     40,93        123.657.103,75      19,96 

        INVESTIMENTOS                                  289.828.785,96         67.665.740,71     40,87        114.266.236,69      18,44 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.014.200,00            100.000,00      0,06            600.000,00       0,10 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            8.790.868,64                 -1,58      0,00          8.790.867,06       1,42 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            7.382.908,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                          1.019.393.757,52        165.545.704,53    100,00        619.564.639,67     100,00