Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Junho de 2011                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio            Maio/Junho         %             Ate Junho          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               667.251.231,00        129.016.770,44     94,04        376.498.348,44      94,33 

        RECEITA TRIBUTARIA                             235.304.483,00         38.008.163,07     27,71        129.256.681,19      32,38 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        39.944.920,00          8.426.484,59      6,14         20.115.828,85       5,04 

        RECEITA PATRIMONIAL                             19.595.285,00          5.265.250,94      3,84         13.650.478,42       3,42 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       354.354.433,00         74.372.241,45     54,21        204.589.614,77      51,26 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       18.052.110,00          2.944.630,39      2,15          8.885.745,21       2,23 

      RECEITAS DE CAPITAL                              141.416.128,00          1.123.901,02      0,82          6.013.542,09       1,51 

        OPERACOES DE CREDITO                            15.771.500,00                  0,00      0,00          1.264.700,00       0,32 

        ALIENACAO DE BENS                                   25.560,00             22.090,02      0,02             31.766,34       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      125.619.068,00          1.101.811,00      0,80          4.717.075,75       1,18 

      TOTAL                                            840.673.039,00        137.187.315,97    100,00        399.142.088,37     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio            Maio/Junho         %             Ate Junho          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               696.385.615,30        107.484.449,30     77,30        398.127.570,52      87,69 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     360.139.627,03         63.794.475,62     45,88        176.941.540,00      38,97 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       7.119.429,36            858.083,36      0,62          7.119.429,36       1,57 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      329.126.558,91         42.831.890,32     30,80        214.066.601,16      47,15 

      DESPESAS DE CAPITAL                              243.593.939,89         31.559.395,61     22,70         55.891.364,62      12,31 

        INVESTIMENTOS                                  233.988.871,25         29.683.041,97     21,35         46.600.495,98      10,26 

        INVERSOES FINANCEIRAS                              814.200,00             50.000,00      0,04            500.000,00       0,11 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            8.790.868,64          1.826.353,64      1,31          8.790.868,64       1,94 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            7.382.908,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            947.362.463,19        139.043.844,91    100,00        454.018.935,14     100,00