Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Abril de 2011                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               667.251.231,00        112.688.270,50     93,64        247.481.578,00      94,47 

        RECEITA TRIBUTARIA                             235.304.483,00         40.202.197,25     33,41         91.248.518,12      34,83 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        39.944.920,00          5.846.050,12      4,86         11.689.344,26       4,46 

        RECEITA PATRIMONIAL                             19.595.285,00          5.523.853,01      4,59          8.385.227,48       3,20 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       354.354.433,00         58.949.309,17     48,98        130.217.373,32      49,71 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       18.052.110,00          2.166.860,95      1,80          5.941.114,82       2,27 

      RECEITAS DE CAPITAL                              141.416.128,00          3.105.349,60      2,58          4.889.641,07       1,87 

        OPERACOES DE CREDITO                            15.771.500,00          1.264.700,00      1,05          1.264.700,00       0,48 

        ALIENACAO DE BENS                                   25.560,00              6.646,55      0,01              9.676,32       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      125.619.068,00          1.834.003,05      1,52          3.615.264,75       1,38 

      TOTAL                                            840.673.039,00        120.345.166,75    100,00        261.954.772,40     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Paga                            

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               664.509.020,74        101.924.213,00     96,43        166.474.229,66      97,03 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     349.383.613,42         63.335.088,31     59,92        109.574.539,13      63,87 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       7.974.837,00          1.030.492,21      0,97          1.600.130,17       0,93 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      307.150.570,32         37.558.632,48     35,53         55.299.560,36      32,23 

      DESPESAS DE CAPITAL                              205.687.841,25          3.773.665,05      3,57          5.089.021,06       2,97 

        INVESTIMENTOS                                  196.938.180,25          1.990.308,80      1,88          2.272.203,54       1,32 

        INVERSOES FINANCEIRAS                              814.200,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.935.461,00          1.783.356,25      1,69          2.816.817,52       1,64 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            7.382.908,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            877.579.769,99        105.697.878,05    100,00        171.563.250,72     100,00