Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Outubro de 2011                                             

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               667.251.231,00        124.137.310,41     84,48        635.875.427,72      91,74 

        RECEITA TRIBUTARIA                             235.304.483,00         40.389.126,08     27,49        213.870.070,19      30,86 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        39.944.920,00          6.973.238,98      4,75         37.068.226,44       5,35 

        RECEITA PATRIMONIAL                             19.595.285,00          6.593.802,41      4,49         32.052.153,01       4,62 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       354.354.433,00         68.267.035,99     46,46        339.269.521,70      48,95 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       18.052.110,00          1.914.106,95      1,30         13.615.456,38       1,96 

      RECEITAS DE CAPITAL                              141.416.128,00         18.676.228,43     12,71         27.598.826,77       3,98 

        OPERACOES DE CREDITO                            15.771.500,00                  0,00      0,00          1.264.700,00       0,18 

        ALIENACAO DE BENS                                   25.560,00            336.970,92      0,23            379.511,28       0,05 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      125.619.068,00         18.339.257,51     12,48         25.954.615,49       3,74 

      TOTAL                                            840.673.039,00        146.942.093,67    100,00        693.094.556,60     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Liquidada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               740.100.492,71        110.512.776,02     90,40        511.570.712,40      94,18 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     376.949.312,40         60.262.317,12     49,30        298.054.849,67      54,87 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       6.408.136,36          1.144.996,91      0,94          4.732.242,01       0,87 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      356.743.043,95         49.105.461,99     40,17        208.783.620,72      38,44 

      DESPESAS DE CAPITAL                              313.718.793,54         11.733.148,18      9,60         31.614.673,95       5,82 

        INVESTIMENTOS                                  302.402.431,90          9.460.319,37      7,74         22.649.331,06       4,17 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.014.200,00            183.746,71      0,15            329.250,86       0,06 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                           10.302.161,64          2.089.082,10      1,71          8.636.092,03       1,59 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            7.382.908,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                          1.061.202.194,25        122.245.924,20    100,00        543.185.386,35     100,00