Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Outubro de 2009                                             

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               358.587.375,00         83.121.056,86     79,50        391.767.326,86      74,74 

        RECEITA TRIBUTARIA                              75.631.500,00         24.001.768,40     22,95        110.096.093,07      21,00 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        28.051.150,00          5.900.679,22      5,64         24.798.235,68       4,73 

        RECEITA PATRIMONIAL                             11.929.480,00          2.368.598,70      2,27         14.553.365,13       2,78 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       228.524.040,00         48.353.573,68     46,24        230.565.231,55      43,99 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       14.451.205,00          2.496.436,86      2,39         11.754.401,43       2,24 

      RECEITAS DE CAPITAL                              121.252.472,00         18.722.211,22     17,91        118.804.531,09      22,67 

        OPERACOES DE CREDITO                            36.403.477,00                  0,00      0,00         76.000.000,00      14,50 

        ALIENACAO DE BENS                                   45.490,00              4.254,95      0,00             19.937,37       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       84.803.505,00         18.717.956,27     17,90         42.784.593,72       8,16 

      TOTAL                                            501.709.321,00        104.560.403,47    100,00        524.157.146,85     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               459.362.517,74         51.365.970,75     93,29        362.365.774,11      79,40 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     225.853.487,37         25.706.321,24     46,69        177.688.369,00      38,94 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.239.055,75            517.353,00      0,94          3.219.055,55       0,71 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      230.269.974,62         25.142.296,51     45,66        181.458.349,56      39,76 

      DESPESAS DE CAPITAL                              175.634.761,17          3.695.956,44      6,71         94.003.275,40      20,60 

        INVESTIMENTOS                                  164.630.736,92          3.109.816,64      5,65         84.124.161,04      18,43 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            3.095.725,00            510.814,80      0,93          2.293.771,36       0,50 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.908.299,25             75.325,00      0,14          7.585.343,00       1,66 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                               10.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            635.007.278,91         55.061.927,19    100,00        456.369.049,51     100,00