Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Dezembro de 2008                                            

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               376.263.317,00         78.656.128,91     79,52        393.463.353,41      83,86 

        RECEITA TRIBUTARIA                              64.190.290,00         12.970.931,50     13,11         72.339.435,36      15,42 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        33.770.969,00          5.752.565,27      5,82         25.045.751,82       5,34 

        RECEITA PATRIMONIAL                             11.426.173,00          3.219.108,22      3,25         14.621.465,24       3,12 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       253.600.780,00         54.291.441,67     54,89        264.011.638,61      56,27 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       13.275.105,00          2.422.082,25      2,45         17.445.062,38       3,72 

      RECEITAS DE CAPITAL                              154.297.544,00         16.527.713,26     16,71         60.279.509,28      12,85 

        OPERACOES DE CREDITO                                 2.400,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                    6.710,00             12.492,90      0,01             48.797,70       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      154.288.434,00         16.515.220,36     16,70         60.230.711,58      12,84 

      TOTAL                                            537.539.970,00         98.918.576,19    100,00        469.180.525,95     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Paga                            

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio     Novembro/Dezembro         %          Ate Dezembro          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               400.648.795,89         76.365.606,18     85,13        355.979.894,13      88,89 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     203.628.577,96         43.078.012,38     48,02        201.063.883,46      50,20 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.165.650,00            866.748,46      0,97          3.090.817,95       0,77 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      193.854.567,93         32.420.845,34     36,14        151.825.192,72      37,91 

      DESPESAS DE CAPITAL                              258.050.644,74         13.334.643,49     14,87         44.513.542,15      11,11 

        INVESTIMENTOS                                  247.847.406,74         11.237.125,92     12,53         35.438.282,19       8,85 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.921.311,00            398.483,45      0,44          1.645.135,94       0,41 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            8.281.927,00          1.699.034,12      1,89          7.430.124,02       1,86 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                                    0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            658.699.440,63         89.700.249,67    100,00        400.493.436,28     100,00