Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Outubro de 2008                                             

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               376.263.317,00         67.676.089,75     77,10        314.807.224,50      85,02 

        RECEITA TRIBUTARIA                              64.190.290,00         11.752.595,07     13,39         59.368.503,86      16,03 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        33.770.969,00          5.121.269,60      5,83         19.293.186,55       5,21 

        RECEITA PATRIMONIAL                             11.426.173,00          3.157.538,88      3,60         11.402.357,02       3,08 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       253.600.780,00         45.507.974,44     51,84        209.720.196,94      56,64 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       13.275.105,00          2.136.711,76      2,43         15.022.980,13       4,06 

      RECEITAS DE CAPITAL                              154.297.544,00         17.118.686,40     19,50         43.751.796,02      11,82 

        OPERACOES DE CREDITO                                 2.400,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                    6.710,00              4.192,32      0,00             36.304,80       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      154.288.434,00         17.114.494,08     19,50         43.715.491,22      11,81 

      TOTAL                                            537.539.970,00         87.779.185,15    100,00        370.261.949,76     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Liquidada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               379.831.596,19         58.939.742,62     79,94        285.397.683,98      89,70 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     192.113.250,29         30.525.214,86     41,40        158.353.351,56      49,77 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.258.843,00            590.154,90      0,80          2.298.243,13       0,72 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      184.459.502,90         27.824.372,86     37,74        124.746.089,29      39,21 

      DESPESAS DE CAPITAL                              264.639.166,63         14.791.958,09     20,06         32.756.133,33      10,30 

        INVESTIMENTOS                                  255.057.852,87         12.898.901,03     17,49         25.523.368,89       8,02 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.739.311,00            348.858,43      0,47          1.319.095,57       0,41 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.842.002,76          1.544.198,63      2,09          5.913.668,87       1,86 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                                    0,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            644.470.762,82         73.731.700,71    100,00        318.153.817,31     100,00