Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Abril de 2008                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               376.263.317,00         53.230.042,06     95,89        118.899.261,30      96,42 

        RECEITA TRIBUTARIA                              64.190.290,00          9.436.328,38     17,00         26.212.789,93      21,26 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        33.770.969,00          3.381.674,52      6,09          6.168.915,06       5,00 

        RECEITA PATRIMONIAL                             11.426.173,00          1.796.447,95      3,24          3.550.525,58       2,88 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       253.600.780,00         36.759.417,51     66,22         79.343.353,14      64,34 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       13.275.105,00          1.856.173,70      3,34          3.623.677,59       2,94 

      RECEITAS DE CAPITAL                              154.297.544,00          1.001.725,08      1,80          1.462.504,78       1,19 

        OPERACOES DE CREDITO                                 2.400,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                    6.710,00              8.669,72      0,02             14.055,11       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      154.288.434,00            993.055,36      1,79          1.448.449,67       1,17 

      TOTAL                                            537.539.970,00         55.509.888,49    100,00        123.309.513,89     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Liquidada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio           Marco/Abril         %             Ate Abril          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               363.992.327,46         58.844.910,98     95,26         98.760.585,99      96,59 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     192.066.479,94         32.859.666,75     53,20         61.169.458,22      59,82 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.089.843,00            408.020,75      0,66            703.522,61       0,69 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      168.836.004,52         25.577.223,48     41,41         36.887.605,16      36,08 

      DESPESAS DE CAPITAL                              248.547.642,54          2.925.455,52      4,74          3.487.059,88       3,41 

        INVESTIMENTOS                                  239.429.836,54            943.164,07      1,53            953.038,07       0,93 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.214.311,00            266.296,59      0,43            266.296,59       0,26 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.903.495,00          1.715.994,86      2,78          2.267.725,22       2,22 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            1.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            613.539.970,00         61.770.366,50    100,00        102.247.645,87     100,00