Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Janeiro a Outubro de 2007                                             

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               317.789.585,00         60.819.092,45     88,52        269.141.236,55      94,94 

        RECEITA TRIBUTARIA                              48.940.800,00          9.084.213,54     13,22         47.664.727,76      16,81 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        20.842.600,00          8.290.284,00     12,07         16.608.487,28       5,86 

        RECEITA PATRIMONIAL                             13.951.500,00          2.413.876,29      3,51          8.500.194,10       3,00 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       224.026.385,00         38.097.225,50     55,45        186.817.843,98      65,90 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       10.028.300,00          2.933.493,12      4,27          9.549.983,43       3,37 

      RECEITAS DE CAPITAL                               32.536.000,00          1.851.140,15      2,69          5.619.868,98       1,98 

        OPERACOES DE CREDITO                                 2.400,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                    2.400,00              9.939,12      0,01             23.148,74       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       32.531.200,00          1.841.201,03      2,68          5.596.720,24       1,97 

      TOTAL                                            363.570.385,00         68.709.114,46    100,00        283.497.241,59     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio      Setembro/Outubro         %           Ate Outubro          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               329.973.871,57         48.483.163,46     89,13        263.192.349,01      84,30 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     167.891.549,28         30.216.704,87     55,55        136.866.842,80      43,84 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       2.973.378,00            -85.413,00     -0,16          2.973.378,00       0,95 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      159.108.944,29         18.351.871,59     33,74        123.352.128,21      39,51 

      DESPESAS DE CAPITAL                               73.879.952,11          5.914.868,46     10,87         49.025.858,28      15,70 

        INVESTIMENTOS                                   65.428.092,11          6.046.383,46     11,12         40.854.476,28      13,09 

        INVERSOES FINANCEIRAS                            1.469.368,00            478.890,00      0,88          1.188.890,00       0,38 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            6.982.492,00           -610.405,00     -1,12          6.982.492,00       2,24 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            1.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            404.853.823,68         54.398.031,92    100,00        312.218.207,29     100,00