Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Janeiro a Agosto de 2007                                              

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio          Julho/Agosto         %            Ate Agosto          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               317.789.585,00         58.713.142,70     91,89        208.322.144,10      96,99 

        RECEITA TRIBUTARIA                              48.940.800,00          8.778.864,68     13,74         38.580.514,22      17,96 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        20.842.600,00          4.748.106,33      7,43          8.318.203,28       3,87 

        RECEITA PATRIMONIAL                             13.951.500,00          4.619.490,43      7,23          6.086.317,81       2,83 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       224.026.385,00         38.658.966,03     60,50        148.720.618,48      69,24 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       10.028.300,00          1.907.715,23      2,99          6.616.490,31       3,08 

      RECEITAS DE CAPITAL                               32.536.000,00          2.484.724,61      3,89          3.768.728,83       1,75 

        OPERACOES DE CREDITO                                 2.400,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                    2.400,00             10.714,72      0,02             13.209,62       0,01 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       32.531.200,00          2.474.009,89      3,87          3.755.519,21       1,75 

      TOTAL                                            363.570.385,00         63.895.121,51    100,00        214.788.127,13     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Empenhada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio          Julho/Agosto         %            Ate Agosto          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               319.955.242,17         60.665.202,51     83,54        214.709.185,55      83,28 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     167.434.558,19         29.573.631,87     40,73        106.650.137,93      41,37 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.058.791,00            145.217,00      0,20          3.058.791,00       1,19 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      149.461.892,98         30.946.353,64     42,62        105.000.256,62      40,73 

      DESPESAS DE CAPITAL                               72.059.171,29         11.952.605,45     16,46         43.110.989,82      16,72 

        INVESTIMENTOS                                   63.521.906,29         11.095.731,45     15,28         34.808.092,82      13,50 

        INVERSOES FINANCEIRAS                              944.368,00            710.000,00      0,98            710.000,00       0,28 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.592.897,00            146.874,00      0,20          7.592.897,00       2,95 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            1.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            393.014.413,46         72.617.807,96    100,00        257.820.175,37     100,00