Estado de Rondonia                        Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art. 2o, Inciso XVI)

     Prefeitura do Municipio de Porto Velho    Janeiro a Junho de 2007                                               

   

                                                                                                Execucao                               

                                                            Previsao    ---------------------------------------------------------------

                    RECEITAS                         para o Exercicio            Maio/Junho         %             Ate Junho          % 

                                                                                                                                        

      RECEITAS CORRENTES                               317.789.585,00         52.098.047,39     98,02        149.609.001,40      99,15 

        RECEITA TRIBUTARIA                              48.940.800,00          8.087.078,95     15,22         29.801.649,54      19,75 

        RECEITA DE CONTRIBUICOES                        20.842.600,00          1.032.092,18      1,94          3.570.096,95       2,37 

        RECEITA PATRIMONIAL                             13.951.500,00            841.246,76      1,58          1.466.827,38       0,97 

        TRANSFERENCIAS CORRENTES                       224.026.385,00         40.446.006,29     76,10        110.061.652,45      72,94 

        OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       10.028.300,00          1.691.623,21      3,18          4.708.775,08       3,12 

      RECEITAS DE CAPITAL                               32.536.000,00          1.052.569,21      1,98          1.284.004,22       0,85 

        OPERACOES DE CREDITO                                 2.400,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        ALIENACAO DE BENS                                    2.400,00                  0,00      0,00              2.494,90       0,00 

        TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       32.531.200,00          1.052.569,21      1,98          1.281.509,32       0,85 

      TOTAL                                            363.570.385,00         53.150.616,60    100,00        150.893.005,62     100,00 

                                                                                                                                       

                                                                                                Despesa Liquidada                      

                                                             Dotacao    -------------------------------------------------------------- 

                    DESPESAS                             do Exercicio            Maio/Junho         %             Ate Junho          % 

                                                                                                                                       

      DESPESAS CORRENTES                               308.098.395,44         46.550.999,39     94,55        114.341.163,87      95,41 

        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     161.184.180,20         28.057.707,71     56,99         76.364.856,81      63,72 

        JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       3.058.791,00            471.123,57      0,96          1.260.185,22       1,05 

        OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      143.855.424,24         18.022.168,11     36,60         36.716.121,84      30,64 

      DESPESAS DE CAPITAL                               72.917.029,94          2.685.168,54      5,45          5.506.181,81       4,59 

        INVESTIMENTOS                                   64.379.764,94          1.380.125,97      2,80          2.347.937,95       1,96 

        INVERSOES FINANCEIRAS                              944.368,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

        AMORTIZACAO DA DIVIDA                            7.592.897,00          1.305.042,57      2,65          3.158.243,86       2,64 

      RESERVA DE CONTINGENCIA                            1.000.000,00                  0,00      0,00                  0,00       0,00 

      TOTAL                                            382.015.425,38         49.236.167,93    100,00        119.847.345,68     100,00