Estado de Rondonia                        Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Novembro de 2012                                            

   

                                                                  Previsao para o           Execucao ate                                

                        RECEITAS                                        Exercicio               Novembro              Diferenca        

           RECEITAS CORRENTES                                      829.837.000,00         757.031.685,49          72.805.314,51        

             RECEITA TRIBUTARIA                                    267.332.000,00         255.168.565,58          12.163.434,42        

             RECEITA DE CONTRIBUICOES                               49.405.000,00          54.881.990,22          -5.476.990,22        

             RECEITA PATRIMONIAL                                    32.974.000,00          54.911.868,69         -21.937.868,69        

             TRANSFERENCIAS CORRENTES                              462.307.000,00         378.414.988,51          83.892.011,49        

             OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              17.819.000,00          13.654.272,49           4.164.727,51        

           RECEITAS DE CAPITAL                                     124.277.000,00          42.245.581,46          82.031.418,54        

             OPERACOES DE CREDITO                                    7.000.000,00           2.982.993,56           4.017.006,44        

             ALIENACAO DE BENS                                          72.000,00              44.244,65              27.755,35        

             TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             117.205.000,00          39.218.343,25          77.986.656,75        

           SUBTOTAL                                                991.698.000,00         840.092.120,79         151.605.879,21        

           DEFICIT                                                 200.757.821,67                   0,00         200.757.821,67        

           TOTAL                                                 1.192.455.821,67         840.092.120,79         352.363.700,88        

                                                                                                                                       

                                                                       Dotacao do          Liquidada ate                                

                        DESPESAS                                        Exercicio               Novembro              Diferenca        

           DESPESAS CORRENTES                                      855.432.154,38         660.780.342,22         194.651.812,16        

             PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            447.608.661,07         376.628.189,01          70.980.472,06        

             JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              7.427.572,00           6.656.833,67             770.738,33        

             OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             400.395.921,31         277.495.319,54         122.900.601,77        

           DESPESAS DE CAPITAL                                     291.645.072,41          69.153.119,00         222.491.953,41        

             INVESTIMENTOS                                         277.643.382,53          56.396.123,23         221.247.259,30        

             INVERSOES FINANCEIRAS                                   2.591.000,00           2.242.532,20             348.467,80        

             AMORTIZACAO DA DIVIDA                                  11.410.689,88          10.514.463,57             896.226,31        

           RESERVA DE CONTINGENCIA                                  45.378.594,88                   0,00          45.378.594,88        

           SUBTOTAL                                              1.192.455.821,67         729.933.461,22         462.522.360,45        

                                                                                                                                       

           SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00          96.251.343,27          96.251.343,27        

           SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00         -26.907.537,54         -26.907.537,54        

           TOTAL                                                 1.192.455.821,67         840.092.120,79         393.178.554,72