Estado de Rondonia                        Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Marco de 2010                                               

   

                                                                  Previsao para o           Execucao ate                               

                        RECEITAS                                        Exercicio                  Marco              Diferenca        

           RECEITAS CORRENTES                                      523.053.852,00         140.205.151,48         382.848.700,52        

             RECEITA TRIBUTARIA                                    135.479.032,00          51.370.622,96          84.108.409,04        

             RECEITA DE CONTRIBUICOES                               32.086.210,00           8.847.294,80          23.238.915,20        

             RECEITA PATRIMONIAL                                    21.323.663,00           4.335.614,77          16.988.048,23        

             TRANSFERENCIAS CORRENTES                              320.708.507,00          71.525.596,21         249.182.910,79        

             OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              13.456.440,00           4.126.022,74           9.330.417,26        

           RECEITAS DE CAPITAL                                      96.420.188,00          33.247.045,31          63.173.142,69        

             ALIENACAO DE BENS                                               0,00               8.282,14              -8.282,14        

             TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              96.420.188,00          33.238.763,17          63.181.424,83        

           SUBTOTAL                                                643.252.880,00         180.350.921,33         462.901.958,67        

           DEFICIT                                                  36.545.589,24                   0,00          36.545.589,24        

           TOTAL                                                   679.798.469,24         180.350.921,33         499.447.547,91        

                                                                                                                                       

                                                                       Dotacao do          Liquidada ate                               

                        DESPESAS                                        Exercicio                  Marco              Diferenca         

           DESPESAS CORRENTES                                      517.822.417,38          93.451.052,12         424.371.365,26        

             PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            276.349.203,00          56.329.431,37         220.019.771,63        

             JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              6.508.651,18             661.153,45           5.847.497,73        

             OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             234.964.563,20          36.460.467,30         198.504.095,90        

           DESPESAS DE CAPITAL                                     157.531.606,86          20.882.866,15         136.648.740,71        

             INVESTIMENTOS                                         148.646.248,80          19.194.755,50         129.451.493,30        

             INVERSOES FINANCEIRAS                                   1.830.000,00             116.213,35           1.713.786,65        

             AMORTIZACAO DA DIVIDA                                   7.055.358,06           1.571.897,30           5.483.460,76        

           RESERVA DE CONTINGENCIA                                   4.444.445,00                   0,00           4.444.445,00        

           SUBTOTAL                                                679.798.469,24         114.333.918,27         565.464.550,97        

                                                                                                                                       

           SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00          46.754.099,36          46.754.099,36        

           SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00          12.364.179,16          12.364.179,16        

           TOTAL                                                   679.798.469,24         180.350.921,33         506.346.272,45