Estado de Rondonia                        Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)

     Prefeitura Municipal de Porto Velho       Janeiro a Abril de 2010                                               

   

                                                                  Previsao para o           Execucao ate                               

                        RECEITAS                                        Exercicio                  Abril              Diferenca        

           RECEITAS CORRENTES                                      523.053.852,00         187.648.147,20         335.405.704,80        

             RECEITA TRIBUTARIA                                    135.479.032,00          68.793.896,23          66.685.135,77        

             RECEITA DE CONTRIBUICOES                               32.086.210,00          10.247.351,88          21.838.858,12        

             RECEITA PATRIMONIAL                                    21.323.663,00           5.529.971,27          15.793.691,73        

             TRANSFERENCIAS CORRENTES                              320.708.507,00          97.840.376,41         222.868.130,59        

             OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              13.456.440,00           5.236.551,41           8.219.888,59        

           RECEITAS DE CAPITAL                                      96.420.188,00          35.186.896,17          61.233.291,83        

             ALIENACAO DE BENS                                               0,00              10.364,21             -10.364,21        

             TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              96.420.188,00          35.176.531,96          61.243.656,04        

           SUBTOTAL                                                643.252.880,00         230.326.722,34         412.926.157,66        

           DEFICIT                                                  47.938.806,81                   0,00          47.938.806,81        

           TOTAL                                                   691.191.686,81         230.326.722,34         460.864.964,47        

                                                                                                                                       

                                                                       Dotacao do          Liquidada ate                               

                        DESPESAS                                        Exercicio                  Abril              Diferenca         

           DESPESAS CORRENTES                                      523.502.702,87         142.121.224,19         381.381.478,68        

             PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            277.748.203,00          86.259.756,52         191.488.446,48        

             JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              6.248.139,94             978.486,21           5.269.653,73        

             OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             239.506.359,93          54.882.981,46         184.623.378,47        

           DESPESAS DE CAPITAL                                     163.244.538,94          26.751.413,05         136.493.125,89        

             INVESTIMENTOS                                         154.359.180,88          24.006.776,42         130.352.404,46        

             INVERSOES FINANCEIRAS                                   1.830.000,00             373.810,09           1.456.189,91        

             AMORTIZACAO DA DIVIDA                                   7.055.358,06           2.370.826,54           4.684.531,52        

           RESERVA DE CONTINGENCIA                                   4.444.445,00                   0,00           4.444.445,00        

           SUBTOTAL                                                691.191.686,81         168.872.637,24         522.319.049,57        

                                                                                                                                       

           SUPERAVIT CORRENTE                                                0,00          45.526.923,01          45.526.923,01        

           SUPERAVIT DE CAPITAL                                              0,00           8.435.483,12           8.435.483,12        

           TOTAL                                                   691.191.686,81         230.326.722,34         468.356.643,44